Buget Beneficii Sociale

Buget Propriu

 


Situația plăților (execuția bugetară)

 


Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative