Când primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Stabilirea dreptului la alocație se face prin dispoziție a primarului. Plata drepturilor pentru alocaţie se asigură de către Agenţiile pentru Plăți și Inspecție Socială judeţene, începând cu luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului executiv al agenției judetene.

Legea nr.277/2010