Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea în cont a drepturilor de beneficii de asistență socială ?

Reprezentantul legal trebuie sa depună o cerere scrisă prin care solicită acest lucru, însoțită de copia actului de identitate și extras de cont, cont deschis pe numele lui.

H.G. nr. 577/2008 ; Legii nr. 61/1993